Domenikss vērtības

CEĻŠ VED UZ MĒRĶI
STANDARTS – UZ BEZGALĪBU.

Izcilība ir idejas, prāta un sirds apvienība. Tas ir ceļš, kas jau gadiem ved vienlīdz augšup un dziļumā, gan bezgalīgā plašumā, gan smalkās niansēs. Būt izcilam nozīmē pār tehnoloģijām izzināt cilvēka dabu, rūpes un sapņus. Izcilība nozīmē pār zināšanām un pieredzei mīlēt gan savu darbu, gan cilvēkus. Parastam ceļam ir sākums un beigas. Izcilība ir sākums, bet tā ved bezgalībā.
Kopš 1992.gada arī Latvijā Mercedes-Benz ir izcilības un kvalitātes zīme gan vieglo automobiļu, gan komerctransporta segmentā, dzīvē piepildot zīmola moto – The best or nothing.

MISIJA

Ar izcilu komandu, auto zīmoliem un pakalpojumiem, godājot sabiedrības un likuma normas, Domenikss uzstāda standartus auto iegādes un pēcpārdošanas apkalpošanas jomā Latvijā.

VĪZIJA

Domenikss ir stabili augošs Latvijas biznesa vides līderis, kura panākumi balstīti ilgtspējīgā uzņēmējdarbības praksē un klientu lojalitātē.

KVALITĀTES POLITIKA

  • Nodrošināt esošos un potenciālos klientus ar augstas kvalitātes produktu pārdošanas pakalpojumiem, kā rezultātā tiek uzturēts noteiktas kvalitātes līmenis apkalpošanā atbilstoši klientu prasībām un vēlmēm.
  • Uzņēmuma uzdevums ir radīt kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos priekšnosacījumus un sekmēt pakalpojumu kvalitātes nepieciešamības apzināšanos – efektivitāti un ekonomiskumu, kā arī darbinieku rīcību un izpratni kvalitātes jomā.
  • Uzņēmuma darbinieki izprot kvalitatīvas darbības priekšrocības un nekvalitatīvas darbības iespējamās sekas, izprot saikni starp rūpēm par klientu un viņu pašu materiālo nodrošinājumu. Ir lojāli pret klientu un izprot uzņēmuma ekonomiskā stāvokļa atkarību no sekmīgas darbības attīstības
  • Uzņēmumā pastāvīgi notiek darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana. Savā darbā motivēti darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība. Darbinieki ir tendēti uz kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un uzņemas atbildību par sava darba kvalitāti.

ENERGOPOLITIKA

Ieviešot starptautiskā standarta ISO 50001 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” prasības, Domenikss apņemas nepārtraukti uzlabot un pilnveidot energosniegumu, īstenojot energoefektivitāti veicinošus pasākumus un izvērtejot energoefektivitāti kā vienu no kritērijiem, iegādājoties jaunas tehnoloģiskās iekārtas, realizējot rekonstrukcijas un jaunus attīstības projektus.

Energopārvaldības sistēmas ietvaros Domenikss nodrošina sistemātisku pieeju enerģijas patēriņa uzskaitei un monitoringam, kas nodrošina pamatu īstermiņa un ilgtermiņa mērķu un uzdevumu noteikšanai un pārskatīšanai energoefektitātes jomā.

Domenikss apņemas nodrošināt informāciju, finansiālos un cilvēkresursus, kas nepieciešami izvirzīto energoefektivitātes mērķu sasniegšanai.

Domenikss savā darbībā nodrošina uzņēmumam saistošo normatīvo aktu, standartu un vadlīniju ievērošanu un izpildi enerģijas izmantošanas un energoefektivitātes jomā.

Domenikss priecāsies par jebkuru ieteikumu no darbiniekiem vai sadarbības partneriem,
kas varētu samazināt enerģijas patēriņu uzņēmumā.

Ieteikumus lūgums iesūtīt Energopārvaldības sistēmas vadītājam Viktoram Vītumam.

ISO SERTIFIKĀTI

SIA Domenikss kvalitātes vadības sistēma ir novērtēta atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām, sertifikāta numurs LV006744.

SIA Domenikss energopārvaldības sistēma ir novērtēta atbilstoši ISO 50001:2018 standarta prasībām, sertifikāta numurs LVRIG32818E.