Atbalsts

SIA DOMENIKSS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS UN SPONSORĒŠANAS PRINCIPI 

Domenikss ir stabili augošs Latvijas uzņēmums, kura panākumi balstīti ilgtspējīgā un sociāli atbildīgā uzņēmējdarbībā. Jau vairāk nekā divas desmitgades Latvijā pārstāvot Mercedes-Benz zīmolu, mērķtiecīgi tiek atbalstīti projekti, organizācijas un personības, kas sekmē sabiedrības izaugsmi un Latvijas valsts attīstību.

MĒS TICAM, KA PATIESS ATBALSTS IR INVESTĪCIJA MŪSU KOPĪGAJĀ NĀKOTNĒ.

Domenikss atbalsta iniciatīvas, kas atbilst uzņēmuma ētikas principiem un vērtībām, uzņēmuma galvenajam darbības principam – Standarts:Izcilība. Priekšroku dodam projektiem, kas sasniedz augstus rezultātus:

  • Sabiedrības integrācijas veicināšanā;
  • Izglītībā un zinātnē;
  • Mākslā un kultūrā;
  • Sportā, prioritāri individuālajos sporta veidos.

 DOMENIKSS SNIEGTĀS SADARBĪBAS UN ATBALSTA FORMAS IR:

  • Granti – stipendijas, finansiāls atbalsts, ziedojumi;
  • Darbinieku iesaiste – brīvprātīgais darbs, apmācības, mentorings un ekspertīzes nodrošinājums, līdzdalība labdarības organizāciju valdēs un padomēs;
  • Transporta nodrošināšana.

Domenikss neatbalsta iniciatīvas, kas saistītas ar konkrētas reliģijas vai politisko uzskatu popularizēšanu. Katrs atbalsta pieteikums tiek izvērtēts atsevišķi, un atbilde sniegta ne vēlāk kā 30 dienas pēc pieteikuma iesniegšanas.  

 Sazinies ar mums: