Personas datu apstrādes politika

SIA Baltijas auto centrs nodrošina elektroniski sniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Jautājumus par datu apstrādi var uzdot zvanot uz tālruni 67 099 888.

Ar paziņojumu par personas datu apstrādi var iepazīties šeit