30. septembris, 2020

Negadījumu pētījumi nodrošina tehnoloģisko izaugsmi

Negadījumu pētījumi nodrošina tehnoloģisko izaugsmi

Mercedes-Benz Trucks jau gandrīz 50 gadus ir nopietni pētījuši satiksmes negadījumus un centušies tos aktīvi risināt, radot arvien jaunas tehnoloģijas, kas mazinātu šo negadījumu skaitu. Tādējādi, uzstādot augstus standartus, lai sasniegtu savu mērķi – negadījuma paredzēšana un izvairīšanās no tā!

Nav svarīgi vai cilvēks atrodas automašīnā, uz velosipēda vai iet ar kājām, sadursme ar smago automašīnu var izvērsties dramatiska, ja ne pat letāla. Cilvēks šajā attiecībā “vājākais” pret “stiprāko” vienmēr būs zaudētājs. Ne tikai sadursme starp cilvēku un smago automašīnu var izvērsties par traģēdiju, bet arī sadursmē starp divām smagajām automašīnām var beigties uz ļoti skumjas nots. Mercedes-Benz Trucks prioritāte vienmēr ir bijusi maksimāli izvairīties no šāda scenārija vai līdz minimumam samazināt tā iespējami radītās sekas. Šī iemesla dēļ, Mercedes-Benz Trucks negurstoši attīsta un rada jaunas braukšanas palīgsistēmas, kas uzlabotu drošības funkcijas īpaši smagajās automašīnās. Daimler Trucks Komerctransportu Negadījumu izpētes centrs ieņem nozīmīgu lomu to izstrādē. Pateicoties tā veiktajai negadījumu analītikai, ir izveidota nopietna datubāze, pēc kuras datiem tiek veidoti jauni uzlabojumi transporta līdzeklī.

Nebeidzams pilnveides process

Kopš 1972 gada, Mercedes-Benz Trucks komerctransportu negadījumu pētnieki ir rūpīgi uzskaitījuši visus negadījumus Vācijā, kuros iesaistītas Mercedes-Benz komerctransporta automašīnas. Piefiksējot gan situācijas kopējo raksturu, izraisītās sekas un radītos bojājumus pašai automašīnai, papildinot iegūto informāciju ar glābšanas komandu un policijas ekspertu slēdzieniem. Iesākumā, galvenais fokuss tika vērsts uz pasīvajām drošības sistēmām, kā piemēram, vadītāja kabīnes struktūra, priekšējais un aizmugurējais apakšā pabraukšanas aizsargs, jeb buferis, sānu drošības sistēmas u.tml. Tomēr laikam ritot, šis fokuss paplašinājās, pateicoties tehnoloģiju attīstībai automašīnu industrijā, iekļaujot aktīvās un integrētās drošības sistēmas. Tās ir tādas sistēmas kā ABS – bremžu pret-bloķēšanas sistēma, EBS – elektrisko bremžu sistēma un ESP – Elektroniskā stabilitātes programma, kā arī distances ieturēšanas sistēma un ABA – aktīvā bremzēšanas sistēma un citas sistēmas, kuras nodrošina automašīnai iespējamu izvairīšanos no sadursmes.

Balstoties uz rūpīgu negadījumu analītikas centra un izstrādes departamenta sadarbību, tiek izveidoti jauni priekšlikumi dažādām sistēmu modifikācijām. Pēc šāda principa pirms vairākiem gadiem tika izstrādāts jauns drošības koncepts – Sideguard Assist, un kopš 2016. gada šāda funkcija tika ieviesta lielā daļā Mercedes-benz smagajās automašīnās, kas lielākoties bija saistīts ar izvairīšanos no sadursmes ar gājējiem vai riteņbraucējiem, signalizējot par subjekta atrašanos automašīnas labajā pusē. Kā arī, tāds piemērs kā, Active Drive Assist, kurš daļēji nodrošina automašīnas autonomu braukšanu, vai kameras sānu spoguļu vietā, lai vadītājam būtu pēc iespējas retāk jānovērš skats no ceļa, ir nebeidzams negadījumu analītikas centra un izstrādes departamenta kopdarbs, tiecoties pēc ideāla.

Sadursmes testi sniedz ļoti vērtīgu informāciju, kas saistīta ar drošības faktoru pilnveidi automašīnās

Negadījumu analītikas centra pētījumu neatņemama sastāvdaļa ir informācija, kas iegūta no regulāri veiktajiem sadursmes testiem. Daimler Truck AG izstrādātāji un drošības eksperti negurstoši un regulāri uzstāda jaunus standartus un izmēģinājumus, balstoties uz reālu avāriju gadījumiem, ņemot vērā, testos iegūto informāciju, kas atbilst Eiropas Savienības standartam ECE R 29. Viens no svarīgākajiem sadursmes testiem tieši smago komerctransportu sektorā ir, piemēram, divu, vienu aiz otru braucošu, smago automašīnu sadursmes simulācija.

Papildus šīm inscenētajām avārijām, testa trasēs, tiek plānotas arī virtuālās sadursmju rekonstrukcijas, kuru pamata tiktu ņemti dati no realitātē notikušām avārijām. Tas dotu papildus iespēju vel detalizētāk izvērtēt katru aspektu un labāk saskatīt vājos punktus. Šāda izpēte koncentrētos ne tikai uz automašīnas korpusu, bet arī uz apkārtējo vidi un situāciju kopumā, noskaidrojot papildus elementus, kas izraisījuši negadījumu. Iegūtā informācija ir viens no noteicošajiem faktoriem, kas virza šīs Daimler Truck tuvāk mērķim – autonoma smagā komerctransporta vadīšana, nodrošinot papildus sistēmu atbalstu, lai izvairītos no iespējamajām sadursmēm!

Mercedes-Benz, vairāk kā jebkad agrāk, īpaši koncentrējas uz “integrētās drošības” metodi, kas darbojas pēc holistiskās pieejas principiem. Tas nozīmē, ka pasīvās un aktīvās drošības sistēmas, kas iestrādātas automašīnā, darbojas četrās fāzēs:

  1. Braukšanas laikā
  2. Riskantās situācijās
  3. Sadursmes laikā
  4. Pēc sadursmes

Balstoties uz Vācijas statistikas pārvaldes datiem, laika posmā no 1992. līdz 2018. gadam, smagā autotransporta negadījumu skaits ar letāliem zaudējumiem, ir nokrities par aptuveni 60%. Un negadījumu skaits ar smagiem bojājumiem – par 45%. Toties autotransporta intensitāte uz ceļiem ir augusi par 80%. Vairumā šīs avārijas ir saistītas ar aizmugurējām sadursmēm, kā arī pārkārtojoties no vienas braukšanas līnijas uz otru, attiecīgi šāda veida sadursmju mazināšana ir viens no fokusa punktiem.

Tieši šo iemeslu dēļ, Daimler Trucks AG smagais komerctransports ir viens no inovatīvākajiem savā segmentā, īpaši drošības sfērā.
Saistītie raksti